سبد خرید 0
سبد گل بله برون
حالت نمایش :
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2898

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

865,000 تومان
سبد گل با گل های آنتوریوم، لیسیانتوس، لیلیوم اورینتال، مریم تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
موجود سبد گل پایه دار ویژه

کد محصول: BFC-2880

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل پایه دار ویژه

3,670,000 تومان
<p>سبد گل پایدار دارای گل های رز هلندی ممتاز، لیلیوم اورینتال، داوودی مینیاتوری ( کرزنتیا ) تزئین شده است. مناسب برای مراسم خواستگاری و نامزدی و اعیاد و هدیه تولد و... می باشد. قیمت این پایه گل می تواند بسته به تعداد گل، اندازه سبد به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2440

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,520,000 تومان
سبد گل دارای پارچه، جاحلقه بر روی نی خیزرانی که داخل سبد تعبیه شده با گل های آنتوریوم، لیلیوم اورینتال صورتی، ارکیده دندروبیوم، نی بامبو به صورت زیبایی به حالت طبقاتی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد. پارچه ها و وسایل دیزاین شده در این سبد متعلق به مشتری می باشد. گل دندریوم به دلیل وارداتی بودن موجود نمی باشد .در صورت سفارش می توان از گلهای جایگزین استفاده کرد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2430

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

505,000 تومان
سبد گل با گل های کرزنتیا سفید، لیلیوم، فریزیا صورتی، برگ های زینتی تزئین شده است مناسب بله برون، هدیه و . . . می باشد. (شکلات و سکه را مشتری تهیه نموده اند.) قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2379

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

2,145,000 تومان
سبد گل با گل های آنتوریوم بنفش، لیلیوم سفید، جینجر، ارکیده فلونوپسیس، برگ آرایی ساده و زیبا تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد. در این سبد قرآن و جاحلقه ای متعلق به مشتری می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2163

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,900,000 تومان
سبد گل دارای نی خیزران، پارچه به حالت آویز در آمده، با 3 شاخه شیپوری هلندی سفید، 3 شاخه لیلیوم اورینتال صورتی، 8 شاخه ارکیده دندروبیوم سفید، سونیا، میخک سفید به صورت زیبایی به حالت طبقاتی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد. گل دندریوم به دلیل وارداتی بودن موجود نمی باشد. در صورت سفارش می توان از گل های جایگزین استفاده کرد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2073

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,385,000 تومان
سبد گل دارای نی خیزران به صورت 2 طبقه درآمده با 10 شاخه آنتوریوم، لیسیانتوس سفید، 5 شاخه لیلیوم اورینتال صورتی با استفاده از وسایل مشتری به صورت زیبایی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2072

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,060,000 تومان
سبد گل با استفاده از وسایل مشتری، 3 شاخه شیپوری هلندی، 5 شاخه آنتوریوم، پسته دریایی، 8 عدد گل لیلیوم اورینتال، برگ شمشیری به صورت زیبایی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-2071

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,230,000 تومان
موجود کله قند بله برون

کد محصول: BFC-1969

فروشگاه باختر سعادت آباد

کله قند بله برون

345,000 تومان
کله قند دارای تور قرمز رنگ با گل رز مینیاتوری زرشکی، برگ کوردلین و کنف به صورت زیبایی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-1968

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,465,000 تومان
سبد گل دارای نی خیزران، سبد توپی، قرآن و وسایل مشتری با 7 شاخه آنتوریوم، 5 شاخه آلسترومریا، 10عدد گل لیلیوم اورینتال صورتی - زرشکی، برگ های لیندا و شمشیری به صورت زیبایی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد. تمامی وسایل موجود در سبد متعلق به مشتری می باشد.
موجود سبد گل بله برون

کد محصول: BFC-1964

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل بله برون

1,285,000 تومان
سبد گل دارای کله قند و پارچه با 7 شاخه ارکیده دندروبیوم سفید، 2 شاخه لیلیوم اورینتال صورتی، 5 شاخه آنتوریوم سفید، برگ های لیندا و شمشیری به صورت زیبایی تزئین شده است. گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده به کار رفته اند که اگر اسفنج را مرطوب نگه داریم گل ها طول عمر بیش تری خواهند داشت. قیمت این سبد می تواند بسته به نوع سبد و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این سبد کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد. پارچه های دیزاین شده در این شید متعلق به مشتری می باشد. گل دندریوم به دلیل وارداتی بودن موجود نمی باشد. در صورت سفارش می توان از گل های جایگزین استفاده کرد.
نمایش کالاهای موجود
تازه های بلاگ

انواع ارکیده قسمت 1

انواع ارکیده 


ارکیده در شکل ها و اندازه های مختلف در کشور های مختلف رویش می کند .
ارکیده یکی از هزاران گیاه گلدار می باشد که خصوصیات خاص خود

شاخه گل ارکیده

نحوه نگهداری شاخه گل ارکیده

 جالبه که بدونید وقتی ارکیده را خریداری می کنید به چه صورت از آن

نحوه نگهداری بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی 


بنفشه افریقایی اگر می خام در یک جمله بیان کنم یک گیاه گلدار است که نحوه نگهداری آن ساده و نحوه تکثیر آن به سادی انجام می شود. 
این گیاه یک گیاه زیباست که دارای برگ های خاص به

فروشنده شوید

اولین بار در جهان برای گل فروشی ها

شما فروشنده گل، گیاه، کادو، ملزومات تزئینی و سایر کالاها دیگر نگران فضای مجازی و کاهش فروش

گل لیسیانتوس

 

خصوصیات گل لیسیانتوس 

یکی از گل های زیبا با رنگ های بخصوص، این گیاه شباهت زیادی به گل رز دارد اما

شاخه گل کراسپدیا


خصوصیات گل کراسپدیا 


گل فریزیا

خصوصیات گل فریزیا 

گل فریزیا با رنگ های شاد با ساقه های کوچک می تواند در بیشتر تزئینات گل

;